Wat doet Netto Leven?

Bemiddelen

Netto Leven haalt er meer uit voor schuldenaar en schuldeiser. Door direct te bemiddelen tussen schuldenaar en schuldeiser voorkom je veel onnodige kosten aan de rechtbank en hulpverlening. Dit betekent letterlijk dat er meer liquide middelen beschikbaar zijn voor de schuldeisers, want die hebben daar immers ooit een product voor geleverd.
Wanneer er sneller een deal kan worden gesloten tussen schuldenaar en schuldeiser bespaart dat 90% aan tijd in verhouding tot de reguliere schuldentrajecten. Zo kunnen schuldeisers met een snelle vergoeding beter focussen op ondernemen en kan Netto Leven zich meer richten op de zelfredzaamheid van haar deelnemers.

Zelfredzaamheid

Wij geloven dat je met maatwerk deelnemers kunt begeleiden richting zelfredzaamheid. Niet focussen op dure systemen en formulieren, maar terug naar de basis. Beginnen met luisteren en wekelijks terugkerende werkbezoeken dragen bij aan vertrouwen tussen deelnemer en Netto Leven. Vanuit vertrouwen gaan we samen met de deelnemer aan de slag zodat ze weer de energie voelen om het op eigen kracht te kunnen. Uiteraard ondersteunt Netto Leven dit volledige proces. Door het creëren van zelfredzaamheid verklein je de kans dat er in de toekomst nog hulpverlening nodig is. Door maatwerk bespaar je 90% van de kosten voor de samenleving en je zorgt samen voor 200% meer rendement in de toekomst!
Op het kantoor van Netto Leven is alles ter beschikking om er voor te zorgen dat je als deelnemer er niet onderuit komt je problemen op te lossen. Alles is aanwezig voor een goede ondersteuning.


Nazorg

Nazorg is niet alleen belangrijk voor onze deelnemers, maar zeker net zo belangrijk voor de schuldeisers. We proberen er niet alleen de meest liquide middelen uit te halen, maar zorgen ook voor een nette afronding zodat er een basis ontstaat van vertrouwen. Zo kunnen we in de toekomst onze deelnemers nog efficiënter ondersteunen.

Thuis zoeken we met onze deelnemers naar een administratiesysteem dat past bij de persoon of het gezin. Netto Leven stelt ook hiervoor de administratieve middelen beschikbaar.

Menu