Waarom Netto Leven?

1. MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

Netto Leven wil mensen begeleiden die door niet verwijtbare 
 omstandigheden in de schulden zijn geraakt en wil aantonen dat er binnen het 
 huidige schuldensysteem efficiënter gewerkt kan worden. 
 Volgens Netto Leven is direct bemiddelen met schuldeisers 
 kostenbesparend en voorkomt onnodig lange trajecten.
De schuldenaar kan door begeleiding naar zelfredzaamheid sneller deelnemen 
 aan de maatschappij wat kosten voorkomt.

 Een schuldeiser krijgt meer uitbetaald omdat er minder kosten worden gemaakt 
 door directe bemiddeling. Tevens hoeft een schuldeiser minder te investeren in 
 arbeidskosten door beperkte dossiervorming.

 De samenleving wordt minder belast met (zorg)kosten; Het leven in armoede 
 verslechtert de gezondheid van mensen, maakt hen kwetsbaar voor 
 verslavingen en de ontwikkeling van kinderen die in armoede leven wordt 
 geremd.

2. MAATWERK OP BASIS VAN VERTROUWEN

Wij focussen op hoofdzaken die er aan bijdragen om de deelnemer op basis van 
 vertrouwen weer te laten participeren aan de samenleving.

3. KOSTENBESPARING

Een problematische schuld van €42.000 loopt al snel op tot een bedrag van 
 €100.000 doordat er vele partijen bij betrokken worden. 
 Netto Leven wil de looptijd van een traject verkorten door het leveren 
 van maatwerk en daarbij onnodige werkzaamheden of partijen mijden.
Hierdoor worden kosten gereduceerd en blijft er uiteindelijk meer geld over om 
te verdelen onder de schuldeisers en kan Netto Leven zich inzetten 
voor de zelfredzaamheid van haar deelnemers.

4. ZELFREDZAAMHEID

In het huidige schuldensysteem wordt weinig tot geen aandacht besteed aan de 
 oorzaken van het ontstaan van schulden. 
 Voor onderliggende problemen, anders dan de schuldenproblematiek, is vaak 
 geen of onvoldoende aandacht terwijl deze juist aangepakt moeten worden 
 om herhaling in de toekomst te voorkomen.
 Tijdens het traject staat zelfredzaamheid centraal. 
 We zorgen zo niet alleen voor meer liquide middelen voor schuldeisers maar 
 ook voor 200% meer rendement in de toekomst.

Lees meer over zelfredzaamheid…

Menu