Netto Leven Missie en Visie

Dienstbaar voor schuldenaar, schuldeiser en de samenleving

Wanneer je niet meer weet hoeveel schuld je in totaal hebt en het je niet meer lukt om je post open te maken…

Het reguliere saneringscircuit werkt met veel regels en protocollen, dit maakt het duur, een traject duurt lang(er) en huiseigenaren en MKB-ers worden er vaak van de wal in de sloot geholpen.

De huidige werkwijze van gerenommeerde partijen zorgt ervoor dat een dossier door velen handen gaat, dit verhoogt de kosten waardoor schuldeisers aan het einde van het traject vaak te weinig betaald krijgen. Netto Leven wil de looptijd van een saneringstraject verkorten waardoor deelnemer sneller kunnen deelnemen aan de maatschappij. Schuldeisers krijgen door minimale kosten meer betaald en de schuldenaar is eerder schuldenvrij waardoor er eerder deel genomen kan worden aan de samenleving.

Netto Leven zet zich in voor mensen met schulden. Ook voor ondernemers en huiseigenaars. Wij werken niet volgens standaardregels en protocollen, wij werken op basis van openheid, eerlijkheid en vertrouwen, wij leveren maatwerk.

Netto Leven bemiddelt direct met schuldeisers om lange trajecten te voorkomen en helpt haar deelnemers om zelfredzaam te worden.

Menu