• Bij Netto Leven is de mens het vertrekpunt. Alleen door persoonlijk contact kun je maatwerk leveren. Niet met standaard protocollen en formulieren. Vanuit vertrouwen werken we door goed te luisteren naar een plan op maat.
 • Betrouwbaarheid is voor Netto Leven van levensbelang.
  Daarom werken we met een screening.
  Juist omdat we willen helpen.
 • We gaan in gesprek met schuldeisers en zoeken naar oplossingen voor alle partijen. Het beschikbare geld gaat rechtstreeks naar de schuldeisers en niet naar de instanties die schuldeiser en schuldenaar traditiegetrouw omringen.
 • Een praktijkvoorbeeld in 5 stappen:
  • toon aan dat een factuur oninbaar is.
  • creeër liquide middelen
  • sluit een deal met de schuldeisers.
  • vorder als schuldeiser BTW terug
  • en creëer meer inkomsten dan bij een faillissement
  • 10 is het symbolische cijfer van “een nieuwe start”.
   Netto Leven koopt voor standaard 10% de schuld af.
  • Wanneer je rechtstreeks met schuldeisers om de tafel gaat bereik je sneller een akkoord met schuldeisers en/of de Belastingdienst.
Menu