Nazorg

Cliënten zien wij na het traject het liefste alleen nog terug voor een gezellige kop koffie. Stichting Netto Leven besteed daarom veel aandacht aan nazorg. We blijven ook de periode erna in contact zodat we direct op vragen en behoeften in kunnen springen. Denk aan gratis budgetbeheer en wekelijks een gratis inloopochtend.

Zowel voor schuldenaar als voor schuldeiser. De intentie van een samenwerking is dat we voor alle partijen zoveel mogelijk rust creëren.

Denk aan gratis budgetbeheer en hulp bij het afsluiten van nieuwe contracten of overeenkomsten.

Stichting Netto Leven duwt je niet zomaar weer het diepe in. We ondersteunen je richting zelfredzaamheid.

Menu