Waarom wij geen lid zijn van de NVVK


Wij zijn geen lid van de NVVK en daar hebben we een goede reden voor.

De contributie bedraagt namelijk per jaar tussen de €4.700,00 en €19.586,00 exclusief de toelatingsaudit van minimaal €2.000 en andere bijkomende kosten. 
Bovendien zijn aan het implementeren van de richtlijnen van de NVVK zoveel tijdrovende regels verbonden dat je binnen je organisatie minimaal het dubbele bedrag kwijt bent voor je hieraan voldoet.

Wij zetten in op maatschappelijke belangen door onze liquide middelen te investeren in schuldeisers die een product of dienst hebben geleverd én in het begeleiden van onze deelnemers naar zelfredzaamheid.
Dit zegt overigens niet dat we de regels van de NVVK niet respecteren.

Bron: https://www.nvvk.eu/lidmaatschap 19 september 2019

Menu