Doelstelling

Stichting Netto Leven wil voorkomen dat mensen die door omstandigheden schulden hebben opgebouwd verzeild raken in langdurige trajecten als schuldhulpverlening en schuldsanering. Mensen kunnen op deze manier eerder terug naar het inzetten van hun talenten door weer deel te nemen aan de maatschappij. Dit bevordert de koopkracht en de werkgelegenheid en zorgt voor een afname van criminaliteit, huisuitzettingen en ziekteverzuim. Het doel van onze werkwijze is om de samenleving rendabeler te maken.

Stichting Netto Leven:

  • opent de dialoog met schuldeisers zodat schulden worden afgekocht.
  • biedt hulp bij onterecht opgelegde claims.
  • reikt door vroegsignalering oplossingen aan op het moment dat problemen zich voordoen.
  • biedt nazorg en ondersteuning ter voorkoming dat mensen opnieuw schulden opbouwen.
Menu