Minimaal 10%


Netto Leven doet schuldeisers een aanbod van minimaal 10% tegen finale kwijting.

Netto Leven wil voorkomen dat een schuldeiser jarenlang kleine bedragen ontvangt waarvan de administratieve verwerking duurder is dan het feitelijk ontvangen bedrag en biedt daarom 10% wat na akkoord in een keer wordt uitgekeerd.
Het is voor een schuldeiser dus vaak rendabeler om akkoord te gaan met een voorstel van 10% waarbij er maar één keer sprake is van verwerkingskosten.

Netto Leven vindt dat al het gespaarde geld aan de schuldeisers moet worden uitgekeerd en brengt haar deelnemers dus geen kosten in rekening. 
Een deelnemer gaat zich 12 maanden lang inspannen om 10% van zijn/haar totalen schuldensom bij elkaar te sparen. 
Wanneer het percentage van 10% vroegtijdig wordt bereikt, spaart de deelnemer door en wordt het bedrag dat aan schuldeisers wordt uitgekeerd hoger.Rekenvoorbeeld reguliere schuldencircuit

Als voorbeeld gebruiken we de gemiddelde problematische schuld van €42.000,00.
Stel de afloscapaciteit is €250 per maand. Een schuldsaneringstraject duurt in de meeste gevallen 3 jaar (36 maanden).

Kosten Opgebracht
Er wordt dus een som gespaard van 36 x €250 € 9.000,00
Naar schatting zijn de kosten voor 3 jaar hulpverlening
Bewindvoering € 5.834,00
Griffie (kosten rechtbank) € 2.070,00 +
Totale kosten € 7.904,00
Restant spaardepot na aftrek kosten € 1.096,00

Er blijft dus slechts 2,6% over wat aan schuldeisers aangeboden kan worden. Het uiteindelijk uitgekeerde bedrag ligt vaak nog veel lager door onvoorziene kosten.

Netto Leven hanteert geen arbeidskosten over het gespaarde bedrag en biedt 10% gegarandeerd. In dit geval betekent dat er minimaal €4.200,00 en maximaal €6.030,00 uitgekeerd zal worden na slechts 12 maanden. Griffiekosten kunnen niet voorkomen worden, betaling vindt plaats vanuit het spaardepot.

Als blijkt dat een deelnemer door omstandigheden maar 7% kan sparen staat Netto Leven garant voor de overige 3% zodat u altijd gegarandeerd bent van 10%.

Menu